หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะหลักสูตรสื่อสุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เยี่ยมชมกระบวนการผลิตบุหรี่และกระบวนการพิมพ์ของ ยสท.

การยาสูบแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะหลักสูตรสื่อสุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เยี่ยมชมกระบวนการผลิตบุหรี่และกระบวนการพิมพ์ของ ยสท.

หมวดหมู่ :

             นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ยสท. ต้อนรับคณะหลักสูตรสื่อสุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตบุหรี่ และกระบวนการพิมพ์ซองของการยาสูบแห่งประเทศไทย ณ อาคาร B-02 และอาคาร B-04 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..