หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบขึ้นทะเบียน ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120x24.4มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรน้ำหุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU

ขึ้นทะเบียน ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120×24.4มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรน้ำหุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU

..เพิ่มเติม..