หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 59 ปี

การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 59 ปี

หมวดหมู่ :

          นางสาวพูนทรัพย์ เจียรณัย ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันการประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 59 ปี ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..