หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Triacetin จำนวน 4,800 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 63107163579)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Triacetin จำนวน 4,800 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 63107163579)

..เพิ่มเติม..