หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่าเบญจกิติ ครั้งที่ 1/2563

ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่าเบญจกิติ ครั้งที่ 1/2563

หมวดหมู่ :

            นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่าเบญจกิติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย ท่านผู้หญิง จรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมเป็นประธานการประชุม นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ และคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 อาคารกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..