หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานจ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งปล่องระบายอากาศ อาคาร B-02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานจ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งปล่องระบายอากาศ อาคาร B-02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..