หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา High Fructose Syrup จำนวน 187,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา High Fructose Syrup จำนวน 187,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..