หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงค่าเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU ยี่ห้อ HANJO รุ่น 5HF25/5HC25 รหัสสินทรัพย์ 100025727 ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ค่าเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU ยี่ห้อ HANJO รุ่น 5HF25/5HC25 รหัสสินทรัพย์ 100025727 ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าค่าเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU ยี่ห้อ HANJO รุ่น 5HF25/5HC25 รหัสสินทรัพย์ 100025727 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..