หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลรายไตรมาส การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 ของจัดหาในประเทศ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

ประกาศผลรายไตรมาส การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 ของจัดหาในประเทศ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

..เพิ่มเติม..