หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อรางพลาสติกบรรจุบุหรี่ก้นกรอง ขนาดบรรจุบุหรี่ไม่ต่ำกว่า 4,200 แท่ง จำนวน 500 ราง และรางพลาสติกบรรจุก้นกรองบุหรี่ ขนาดบรรจุก้นกรองไม่ต่ำกว่า 4,500 แท่ง...

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อรางพลาสติกบรรจุบุหรี่ก้นกรอง ขนาดบรรจุบุหรี่ไม่ต่ำกว่า 4,200 แท่ง จำนวน 500 ราง และรางพลาสติกบรรจุก้นกรองบุหรี่ ขนาดบรรจุก้นกรองไม่ต่ำกว่า 4,500 แท่ง จำนวน 300 ราง สำหรับใช้งานที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..