หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ยสท. ส่งมอบถังขยะ จำนวน 50 ใบ ให้แก่วัดโตนดเตี้ย

ยสท. ส่งมอบถังขยะ จำนวน 50 ใบ ให้แก่วัดโตนดเตี้ย

หมวดหมู่ :

         นายชำนาญ อ่ำสะอาด รองผู้ว่าการด้านการผลิต พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนส่งมอบถังขยะ จำนวน 50 ใบ ให้แก่วัดโตนดเตี้ย เพื่อใช้สำหรับจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูล ณ วัดโตนดเตี้ย ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..