หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่องค์การเภสัชกรรม เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของการยาสูบแห่งประเทศไทย

องค์การเภสัชกรรม เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของการยาสูบแห่งประเทศไทย

หมวดหมู่ :

              นายนพดล หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร ให้การต้อนรับคณะทำงานด้านการมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล จากองค์การเภสัชกรรม เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของการยาสูบแห่งประเทศไทย เพื่อขอรับคำแนะนำในการดำเนินการเตรียมการประเมินตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..