หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางกระดาษ Plug Wrap ชนิดมีความพรุน ขนาด 27 มม. X 5,000 ม. จำนวน 28,000...

ประกาศราคากลางกระดาษ Plug Wrap ชนิดมีความพรุน ขนาด 27 มม. X 5,000 ม. จำนวน 28,000 ม้วนโดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..