หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษา/ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศระบบน้ำเย็น (Chiller) จำนวน 2 ชุด ณ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปีงบประมาณ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษา/ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศระบบน้ำเย็น (Chiller) จำนวน 2 ชุด ณ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปีงบประมาณ 2564

..เพิ่มเติม..