หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1 และ 2) เช่าที่พักอาศัยสำหรับพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 140 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1 และ 2) เช่าที่พักอาศัยสำหรับพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 140 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..