หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อและจัดจ้างซ่อมแซมค่าซ่อมแซม (เปลี่ยนยางนอก) รถตู้ 12 ที่นั่ง NISSAN URVAN ทะเบียน นข 2152 สท...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อและจัดจ้างซ่อมแซมค่าซ่อมแซม (เปลี่ยนยางนอก) รถตู้ 12 ที่นั่ง NISSAN URVAN ทะเบียน นข 2152 สท รหัสสินทรัพย์ 100017860 ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย  สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อและจัดจ้างค่าซ่อมแซม (เปลี่ยนยางนอก) รถตู้ 12 ที่นั่ง  NISSAN URVAN ทะเบียน นข 2152 สท  รหัสสินทรัพย์ 100017860   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..