หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกซื้อ Self Adhesive Tear Strip ขนาด 1.6 มิลลิเมตร X 16,000 เมตร จำนวน...

ซื้อ Self Adhesive Tear Strip ขนาด 1.6 มิลลิเมตร X 16,000 เมตร จำนวน 3,840 ม้วน


งบประมาณ 1,290,163.20 บาท
ดาวน์โหลดDOC220920-22092020150254
 

..เพิ่มเติม..