หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศชนะผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่ 5,000.- บาท ขึ้นไป ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

ประกาศชนะผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่ 5,000.- บาท ขึ้นไป ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

..เพิ่มเติม..