หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ/จ้าง จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 500,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ/จ้าง จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 500,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์

..เพิ่มเติม..