หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปัจฉิมนิเทศสำหรับพนักงานที่ครบเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ศึกษาดูงานที่จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปัจฉิมนิเทศสำหรับพนักงานที่ครบเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ศึกษาดูงานที่จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..