หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ(รร.1+รร.2) เรื่อง ซื้ออะไหล่ Indramat Rexroth จำนวน 4 รายการ สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบกราเวียร์ 5 สี(KOMORI CHAMBON)...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ(รร.1+รร.2) เรื่อง ซื้ออะไหล่ Indramat Rexroth จำนวน 4 รายการ สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบกราเวียร์ 5 สี(KOMORI CHAMBON) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..