หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ(รร.1+รร.2) เรื่องจ้างเหมาจัดทำห้อง/มุมพักผ่อนในพื้นที่อาคารโรงงานผลิต(B-02) และอาคารฝ่ายการพิมพ์(B-04) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ(รร.1+รร.2) เรื่องจ้างเหมาจัดทำห้อง/มุมพักผ่อนในพื้นที่อาคารโรงงานผลิต(B-02) และอาคารฝ่ายการพิมพ์(B-04) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..