หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ(รร.1+รร.2) เรื่องซื้ออะไหล่ Filter Plate HSL 900/8P จำนวน 24 ชิ้น สำหรับเครื่องเจาะรูกระดาษพันก้นกรอง Micro Laser...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ(รร.1+รร.2) เรื่องซื้ออะไหล่ Filter Plate HSL 900/8P จำนวน 24 ชิ้น สำหรับเครื่องเจาะรูกระดาษพันก้นกรอง Micro Laser จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..