หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกาว HOT MELT ใช้ติดซองและติดแสตมป์ จำนวน 6,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

ซื้อกาว HOT MELT ใช้ติดซองและติดแสตมป์ จำนวน 6,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..