หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ งานจ้างเหมาจัดเตรียมงานของฝ่ายผลิตด้านใบยา

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ งานจ้างเหมาจัดเตรียมงานของฝ่ายผลิตด้านใบยา

..เพิ่มเติม..