หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีคัดเลือกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ High Fructose Syrup จำนวน 187,000 กิโลกรัม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ High Fructose Syrup จำนวน 187,000 กิโลกรัม

..เพิ่มเติม..