หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะ งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดมอดยาสูบแบบครบวงจร ภายในและภายนอกคลังพัสดุตะวันออก และรยส.1 ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลผู้ชนะ งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดมอดยาสูบแบบครบวงจร ภายในและภายนอกคลังพัสดุตะวันออก และรยส.1 ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564

..เพิ่มเติม..