หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมงานต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมงานต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..