หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ แบบ รร.1,2 งานจ้างเหมารมแก๊สใบยาสูบในโกดังส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2564

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ แบบ รร.1,2 งานจ้างเหมารมแก๊สใบยาสูบในโกดังส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2564

..เพิ่มเติม..