หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสุขภาพประจำปี2563 สำหรับพนักงานและลูกจ้างรายวันชั่วคราว โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท สำนักงานยาสูบบ้านไผ่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสุขภาพประจำปี2563 สำหรับพนักงานและลูกจ้างรายวันชั่วคราว โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท สำนักงานยาสูบบ้านไผ่

..เพิ่มเติม..