หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1 & แบบ รร.2) ในการซื้อ Triacetin จำนวน 115,200 กิโลกรัม โดยวธีคัดเลือก

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1 & แบบ รร.2) ในการซื้อ Triacetin จำนวน 115,200 กิโลกรัม โดยวธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..