หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมระบบควบคุม PLC ของเครื่องป้อนรางบุหรี่ MAGOMAT - 80 และเครื่องบรรจุหีบ Senzani ปีงบประมาณ 2563 ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมระบบควบคุม PLC ของเครื่องป้อนรางบุหรี่ MAGOMAT – 80 และเครื่องบรรจุหีบ Senzani ปีงบประมาณ 2563 ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..