หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, รร.2) เรื่อง จ้างบำบัด หรือทำลายน้ำเสียจากการล้างเครื่องจักรฯ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, รร.2) เรื่อง จ้างบำบัด หรือทำลายน้ำเสียจากการล้างเครื่องจักรฯ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..