หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำห้อง/มุมพักผ่อนในพื้นที่อาคารโรงงานผลิต(B-02)และอาคารฝ่ายการพิมพ์(B-04) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำห้อง/มุมพักผ่อนในพื้นที่อาคารโรงงานผลิต(B-02)และอาคารฝ่ายการพิมพ์(B-04) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ :

จ้างเหมาจัดทำห้อง/มุมพักผ่อนในพื้นที่อาคารโรงงานผลิต(B-02)และอาคารฝ่ายการพิมพ์(B-04) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ

..เพิ่มเติม..