หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) จ้างเหมาบำรุงรักษาตู้ MDB, EMDB และ CAP Bank ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) จ้างเหมาบำรุงรักษาตู้ MDB, EMDB และ CAP Bank ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1,2)จ้างเหมาบำรุงรักษาตู้ MDB, EMDB และ CAP Bank
 
 

..เพิ่มเติม..