หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารความไม่เกี่ยวข้องฯ แบบ รร.1-2 จ้างเหมางานซ่อมแซมพื้นถนนบริเวณด้านข้างอาคารโรงงานหลัก B-02 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารความไม่เกี่ยวข้องฯ แบบ รร.1-2 จ้างเหมางานซ่อมแซมพื้นถนนบริเวณด้านข้างอาคารโรงงานหลัก B-02 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..