หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบควบคุม PLC (รวมอะไหล่) ของเครื่องส่งก้นกรอง MAGOMAT ๘๐ No.๖ และ No.๑๐ ที่กองการมวนและบรรจุ ๔...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบควบคุม PLC (รวมอะไหล่) ของเครื่องส่งก้นกรอง MAGOMAT ๘๐ No.๖ และ No.๑๐ ที่กองการมวนและบรรจุ ๔ สาขาโรจนะ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมระบบควบคุม PLC(รวมอะไหล่) ของเครื่องส่งก้นกรอง MAGOMAT ๘๐ No.๖ และ No.๑๐ ที่กองการมวนและบรรจุ ๔
 
 

..เพิ่มเติม..