หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingจ้างบริหารจัดการและซ่อมเครื่องมือแพทย์ จำนวน 526 เครื่อง งานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 409 เครื่อง และตรวจสภาพเครื่องมือแพทย์ จำนวน 117 เครื่อง...

จ้างบริหารจัดการและซ่อมเครื่องมือแพทย์ จำนวน 526 เครื่อง งานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 409 เครื่อง และตรวจสภาพเครื่องมือแพทย์ จำนวน 117 เครื่อง จำนวน 2 งาน ประจำปีงบประมาณ 2564

..เพิ่มเติม..