กระดาษซองในขนาด 114 X 1,550 (แกนกระดาษ)

 
https://www.thaitobacco.or.th/wp-content/uploads/2020/08/DOC180820-18082020094312.pdf
กระดาษซองในขนาด 114 X 1,550 (แกนกระดาษ) จำนวน 44,847 ม้วน

..เพิ่มเติม..