หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารงานบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารงานบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..