หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศผลผู้ชนะงานจ้างเหมาบำรุงรักษาสายสัญญาณและอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 63057392567)

ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างเหมาบำรุงรักษาสายสัญญาณและอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 63057392567)

..เพิ่มเติม..