หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

เช่าระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

..เพิ่มเติม..