หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่วันสถาปนาการประปานครหลวง ครบรอบ 53 ปี

วันสถาปนาการประปานครหลวง ครบรอบ 53 ปี

หมวดหมู่ :

นายเจียม สาทสุทธิ ผู้ตรวจการการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับการประปานครหลวง เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 53 ปี อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

..เพิ่มเติม..