หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ แบบ รร.1,2 จ้างเหมาบริการจัดหาช่างฝีมือแรงงานด้านโยธา จำนวน ๖ คน ปฏิบัติงานที่กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ แบบ รร.1,2 จ้างเหมาบริการจัดหาช่างฝีมือแรงงานด้านโยธา จำนวน ๖ คน ปฏิบัติงานที่กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..