หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 87 เครื่อง ติดตั้งใช้งานภายใน การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 87 เครื่อง ติดตั้งใช้งานภายใน การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..