หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศผลผู้ชนะ งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสนับสนุนห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 63067259628)

ประกาศผลผู้ชนะ งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสนับสนุนห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 63067259628)

..เพิ่มเติม..