หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจักซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินตั้งแต่ 5,000.- บาท ขึ้นไป ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจักซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินตั้งแต่ 5,000.- บาท ขึ้นไป ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

..เพิ่มเติม..