หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างแบบรร.1,2 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่างๆภายในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธี e-bidding

แบบรร.1,2 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่างๆภายในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธี e-bidding

..เพิ่มเติม..