หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องบันทึกข้อมูลการขาย (POS) และระบบVAT ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องบันทึกข้อมูลการขาย (POS) และระบบVAT ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..