หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่างๆภายในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธี e-bidding

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่างๆภายในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธี e-bidding

..เพิ่มเติม..